Storytelling inspiracyjny dla liderów

W tym programie koncentrujemy się na inspirowaniu, komunikowaniu zmiany, strategii, analizujemy markę organizacji i markę osobistą. Poznajemy modele networkingowego #pitch oraz zasady budowania opowieści w komunikacji, feedback i coachingu.

Storytelling w wystąpieniach publicznych

W tym programie koncentrujemy się na warsztacie pracy z grupą, narzędziach storytellingowych wykorzystywanych w czasie wystąpień i prezentacji. Program skierowany jest do menedżerów, sprzedawców, trenerów wewnętrznych. Obejmuje model produktowego #pitch.