by admin

Jakie są zastosowania storytellingu w biznesie?

Opowiadanie historii jest dziś dla menedżera taką samą umiejętnością, jak stawianie celów czy udzielanie informacji zwrotnej. Poniżej zebrałem 10 obszarów biznesu, gdzie storytelling ma zastosowanie w biznesie:

 1. Budowanie Marki i Identyfikacji Firmy
  Poprzez opowiadanie historii o powstaniu firmy, jej misji i wartościach, można budować silną i wiarygodną markę. To pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku w oczach klientów i partnerów biznesowych.

  Liderzy mogą wykorzystać storytelling zarówno w budowaniu świadomości marki, działaniach employer branding jak i w czasie procesów onboardingu.

 2. Wzmacnianie Relacji z Klientami oraz sprzedaż
  Opowiadanie historii związanych z sukcesami klientów lub case studies może pomóc w przekonaniu potencjalnych klientów do korzyści wynikających z korzystania z oferowanych przez firmę produktów lub usług.

  StorySELLING jest częścią storytellingu, gdzie bohaterem opowieści może być produkt, wyzwaniem – potrzeba klienta, a morałem – rozwiązanie jego problemu.

 3. Zaangażowanie Pracowników
  Storytelling może być używany do zaangażowania i motywowania pracowników. Opowiadanie o osiągnięciach firmy, cele, misję i wartości pomaga w budowaniu więzi i wspólnego poczucia przynależności.

  Liderzy mogą stosować storytelling w czasie spotkań i prezentacji, szkoleń wewnętrznych oraz w procesie coachingu i mentoringu.

 4. Prezentacje i prowadzenie spotkań / prezentacja danych
  Wprowadzanie elementów storytellingu do prezentacji biznesowych sprawi, że spotkanie wewnętrzne będzie bardziej atrakcyjna i przekonująca.

  Dla lidera prowadzenie prezentacji jest najczęstszą okazją okazją do zastosowania storytellingu.

 5. Perswazja i Wpływanie na Decyzje
  Opowiadanie historii może być używane do przekonywania odbiorców do przyjęcia określonych stanowisk lub podejmowania konkretnych działań, np. w kampaniach marketingowych.

  Dla lidera jest to obszar pomiędzy sprzedażą a zarządzaniem zmianą. Jeśli chodzi o przekazanie informacji, to storytelling może wspierać proces zapamiętywania. Jednocześnie opowiadanie historii jest najskuteczniejszym narzędziem, jeśli chodzi o inspirowanie i komunikowanie zmiany.

 6. Budowanie Kultury Organizacyjnej
  Historie, które przekazują wartości i etos firmy, mogą być używane do budowania pozytywnej i motywującej kultury organizacyjnej.

  Dla lidera to kolejna okazja do zbudowania własnej „bazy historii” i wykorzystania jej np. do promocji firmy dla nowych pracowników.

 7. Rozwój i Szkolenia
  Storytelling jest skuteczną metodą przekazywania wiedzy i umiejętności, ponieważ ludzie łatwiej zapamiętują informacje w formie opowieści.

  Jeśli zadaniem lidera jest prowadzenie szkoleń wewnętrznych, to storytelling jest jego bazą narzędzi pracy tak samo jak przygotowywanie prezentacji i slajdów!

 8. Rozwiązywanie Problemów
  Opowiadanie historii o innych przypadkach lub sytuacjach, w których firma skutecznie rozwiązała problemy, może dostarczyć inspiracji i pomysłów do rozwiązania aktualnych wyzwań.

  Obszar do zastosowania: sprzedaż i obsługa Klienta, coaching i mentoring.

 9. Kreowanie Wartości Marki
  Storytelling może być używane do pokazywania, jak firma przyczynia się do rozwiązania problemów lub poprawy życia klientów, co buduje wartość marki.

  To obszar bliski rekrutacji ale także promocji firmy na zewnątrz – a któż będzie bardziej wiarygodny, niż pracownik czy menedżer firmy, który z pasją opowie o swojej pracy!

 10. Tworzenie Kampanii Marketingowych
  Historie mogą stanowić fundament dla kampanii marketingowych, dodając im głębokość emocjonalną i umożliwiając łatwiejsze nawiązanie relacji z odbiorcami.

  To prawdopodobnie najbardziej znany obszar biznesowego storytellingu, znany z reklam i kampanii medialnych. Warto sobie uświadomić, że każda reklamacja od klienta jest tak naprawdę historią!


Jak menedżer może nauczyć się storytellingu?

Warto by dobrze poznał i przećwiczył jeden spójny model tworzenia opowieści, choćby taki, jak ten poniżej: