by adrian

Projekt szkoleniowy dla wszystkich trenerów wewnętrznych firmy logistycznej. Celem było wyposażenie prowadzących wewnętrzne szkolenia wdrożeniowe menedżerów w techniki storytellingu i wystąpień publicznych,