by adrian

Projekt doradczy zastosowania storytellingu przez menedżerów i specjalistów firmy doradczej do budowy i samodzielnego prowadzenia Akademii Biznesu. Wspierałem menedżerów w budowaniu wielopoziomowych case study z zastosowaniem technik opowiadania historii.