by admin

Storytelling w wystąpieniach publicznych – cykl szkoleń dla menedżerów i kierowników inwestycji tej firmy budowlanej. Projekt miał na celu rozwój umiejętności prezentacji oraz wyposażenie liderów w techniki storytellingu.