by admin

Podczas projektu szkoleniowego dla wszystkich menedżerów firmy mediowej budowaliśmy koncepcje archetypów marki i zastosowania elementów storytellingu w komunikacji organizacyjnej i budowaniu marki pracodawcy.